Проверка на квалификацията на новобранците
Докажете, че сте способни
Изпълнете 10 тестове без да използвате съвети и докажете, че сте най-добрите. По-долу ще намерите инструкции.
Използвайте числата около дума- подсказката като парола за следващата задача
Made on
Tilda